Bluetooth GPS Module LD 4W - Trådløs Bluetooth-teknologi

background image

Trådløs Bluetooth-teknologi

Trådløs Bluetooth-teknologi gør det muligt at forbinde
kompatible enheder uden brug af kabler. Det kræves ikke, at
der er fri luftlinje mellem GPS-modulet og den kompatible
enhed, men enhedernes indbyrdes afstand må højst være
10 meter. Forbindelsen kan dog blive udsat for interferens
pga. hindringer, f.eks. vægge, eller andre elektroniske
enheder.

GPS-modulet er kompatibelt med Bluetooth-
specifikationen 2.0 + EDR, der understøtter Serial Port
Profile 1.1. Kontakt producenterne af andre enheder for at
bestemme deres kompatibilitet med denne enhed.

Der kan være begrænsninger forbundet med brugen af
Bluetooth-teknologi i nogle områder. Spørg de lokale
myndigheder eller din tjenesteudbyder.

background image

I n t r o d u k t i o n

7