Bluetooth GPS Module LD 4W - Om GPS

background image

Om GPS

GPS (Global Positioning System) er et verdensomspændende,
satellitbaseret radionavigationssystem.

GPS-modulet kan beregne positionen med en nøjagtighed
på 10 meter. Nøjagtigheden afhænger af det antal
GPS-satellitter, som GPS-modulet modtager signaler fra.
Under optimale betingelser beregnes positionen med få
meters nøjagtighed.

Hvis du står stille, kan GPS ikke registrere, i hvilken retning
du vender, fordi den bestemmer retningen ud fra dine
bevægelser.

Næsten al digital kartografi er til en vis grad unøjagtig
og ufuldstændig. Vær aldrig udelukkende afhængig af
kartografien i denne enhed.

Brugen af GPS-modulet kræver, at modulet og den
kompatible enhed er tændt. Tænd ikke enheden på steder,
hvor den kan forårsage interferens eller fare.

GPS drives af den amerikanske regering, der alene er
ansvarlig for dets nøjagtighed og vedligeholdelse.

background image

I n t r o d u k t i o n

8

Nøjagtigheden af positionsdata kan blive påvirket af
justeringer af GPS-satellitter foretaget af den amerikanske
regering og er underkastet ændringer i henhold til det
amerikanske forsvarsministeriums civile GPS-politik og
den føderale radionavigationsplan (Federal Radionavigation
Plan). Nøjagtigheden kan også blive påvirket af ugunstige
satellitpositioner. Tilgængeligheden og kvaliteten af
GPS-signaler kan påvirkes af din position, bygninger,
naturlige forhindringer og vejrforhold. GPS-modulet bør
kun benyttes udendørs til modtagelse af GPS-signaler.

GPS bør kun bruges som navigationshjælpemiddel. Det bør
ikke benyttes til præcise positionsmålinger, og du bør aldrig
udelukkende være afhængig af positionsdata fra
GPS-modulet i forbindelse med positionsbestemmelse eller
navigation.

background image

K o m g o d t i g a n g

9

2.