Bluetooth GPS Module LD 4W - 1. Introduktion

background image

Introduktion

Med Nokia Bluetooth GPS-modulet kan du nemt fastslå din
aktuelle position og retning. GPS-modulet kommunikerer
positioneringsoplysninger til en kompatibel enhed, f.eks.
en mobiltelefon eller en pc, via trådløs Bluetooth-teknologi.

For at kunne bruge GPS-modulet skal du benytte et kompatibelt
softwareprogram på den enhed, som du slutter det til.

Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager
GPS-modulet i brug. Læs også brugervejledningen til den
enhed, som du slutter til modulet.

Opbevar alt tilbehør og ekstraudstyr utilgængeligt for børn.