3. שימוש בסיסי

background image

.ןבלב בהבהת

GPS